Hướng dẫn tạo Swap trên CentOS 7

Với những bạn dùng sử dụng gói VPS cấu hình thấp như Vultr Ram 512MB hoặc các bạn dùng VPS khác Ram 1GB trở lên nhưng dung lượng sử dụng nhiều thì có thể áp dụng bài viết này.